banner
货币基金增强版
首页 - 公募基金 - 开放式基金净值
行情日期:2018-07-13      上证指数:2831.18   -0.23%      深证指数:9326.97   0.58%
目前已有6843只基金更新净值, 涨:5415,平:802,跌:626
对比 排名 代码 基金简称 2018-07-13 2018-07-12 日增长值 日增长率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
4868002607融通增裕债券1.04201.04201.04201.04200.00000.00%购买 自选
4869002600易方达裕景添利定开债券1.07301.07301.07301.07300.00000.00%购买 自选
4870002618中银裕利混合A1.05601.11101.05601.11100.00000.00%购买 自选
4871161505银河通利债券(LOF)A1.10901.49901.10901.49900.00000.00%购买 自选
4872161506银河通利债券(LOF)C1.14501.49501.14501.49500.00000.00%购买 自选
4873000744北信瑞丰稳定收益债券A1.09701.31201.09701.31200.00000.00%购买 自选
4874004853广发价值回报混合C1.04281.04281.04281.04280.00000.00%购买 自选
4875004852广发价值回报混合A1.04741.04741.04741.04740.00000.00%购买 自选
4876004855广发中证全指汽车指数C0.79250.79250.79250.79250.00000.00%购买 自选
4877150100鹏华资源分级A1.02401.30701.02401.30700.00000.00%购买 自选
4878002650东方红稳添利纯债债券1.03401.05701.03401.05700.00000.00%购买 自选
4879002643鹏华兴利混合1.07501.07501.07501.07500.00000.00%购买 自选
4880002645大成景荣债券C1.02201.02201.02201.02200.00000.00%购买 自选
4881002661兴业天禧债券1.03001.03001.03001.03000.00000.00%购买 自选
4882000708华安安享混合1.14501.14501.14501.14500.00000.00%购买 自选
4883002622广发稳裕保本混合1.09001.10101.09001.10100.00000.00%购买 自选
4884002635融通增鑫债券1.00701.05901.00701.05900.00000.00%购买 自选
4885002636广发集裕债券A1.07801.07801.07801.07800.00000.00%购买 自选
4886002632鑫元双债增强债券A1.00851.04751.00851.04750.00000.00%购买 自选
4887002637广发集裕债券C1.07101.07101.07101.07100.00000.00%购买 自选
4888002638兴业天融债券1.04801.08401.04801.08400.00000.00%购买 自选
4889001566南方利达灵活配置混合A1.08801.08801.08801.08800.00000.00%购买 自选
4890001567南方利达灵活配置混合C1.08801.08801.08801.08800.00000.00%购买 自选
4891001531招商安益保本混合1.12401.12401.12401.12400.00000.00%购买 自选
4892001513易方达信息产业混合1.16601.16601.16601.16600.00000.00%购买 自选
4893673050西部利得新盈混合1.05201.05201.05201.05200.00000.00%购买 自选
4894000765上投摩根岁岁盈定开债券B1.02101.02101.02101.02100.00000.00%购买 自选
4895000768长城久盈分级债券1.00991.37101.00991.37100.00000.00%购买 自选
4896003793泰达宏利溢利债券A1.01301.06601.01301.06600.00000.00%购买 自选
4897003794泰达宏利溢利债券C1.01111.06111.01111.06110.00000.00%购买 自选
4898001504南方利淘混合C1.14501.14501.14501.14500.00000.00%购买 自选
4899003750创金合信鑫收益混合C1.26501.26501.26501.26500.00000.00%购买 自选
4900003749创金合信鑫收益混合A1.07201.07201.07201.07200.00000.00%购买 自选
4901150073诺安中证创业成长指数稳健1.02601.37001.02601.37000.00000.00%购买 自选
4902150076浙商沪深300指数分级稳健1.02401.33401.02401.33400.00000.00%购买 自选
4903150094泰信基本面400A1.00301.34201.00301.34200.00000.00%购买 自选
4904150092诺德深证300指数分级A1.02401.33101.02401.33100.00000.00%购买 自选
4905166904民生加银平稳添利债券A1.05701.39801.05701.39800.00000.00%购买 自选
4906166905民生加银平稳添利债券C1.05401.37601.05401.37600.00000.00%购买 自选
4907166902民生加银平稳增利A1.02851.40251.02851.40250.00000.00%购买 自选
4908002699华夏新起航混合A1.13311.13311.13311.13310.00000.00%购买 自选
4909002698博时裕利纯债债券1.01001.07301.01001.07300.00000.00%购买 自选
4910150012国联安双禧中证100指数A1.11201.39201.11201.39200.00000.00%购买 自选
4911150018银华稳进1.02401.44901.02401.44900.00000.00%购买 自选
4912002684民生加银鑫安纯债债券A1.00801.06201.00801.06200.00000.00%购买 自选
4913002691前海开源恒泽保本混合C1.04501.04501.04501.04500.00000.00%购买 自选
4914002690前海开源恒泽保本混合A1.04901.04901.04901.04900.00000.00%购买 自选
4915165807东吴鼎利债券LOF1.00601.30201.00601.30200.00000.00%购买 自选
4916150028信诚中证500指数A1.02101.42701.02101.42700.00000.00%购买 自选
4917002674中融融丰纯债债券A0.49800.49800.49800.49800.00000.00%购买 自选